PRE-INFORMATION FORM

 
ARTICLE 1- PARTIESARTICLE 1 Seller Information
 
Ünvanı : {FIRMAUNVAN}
Adresi : {FIRMAADRES}
Telefon :{FIRMATELEFON}
Fax :
{FIRMAFAX}
E-mail:{FIRMAEPOSTA}


ARTICLE 2 Buyer Information

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}
Adresi:
{TESLIMATADRES}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}
 

 

ARTICLE 3 - SUBJECT OF THE CONTRACT

3.1 This Distance Sales Contract ("Contract") is related to the sale and delivery of the products ("Products") made by the Buyer, whose detailed information is given above, through the website https://www.sabomar.com, which is operated by the Seller. It regulates the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Consumers No: 27 November 2014 and the Regulation on Distance Contracts published in the Official Gazette No. 29188.

3.2 The Buyer is informed about the basic characteristics of the goods or services subject to sale, sales price, payment method, delivery conditions and all preliminary information about the goods or services subject to sale and the right of "withdrawal", that they have confirmed this preliminary information in electronic environment and then or the services it has ordered, in accordance with the provisions of this Agreement. The Preliminary Information Form ("Preliminary Information Form") on the payment page at https://www.sabomar.com is an integral part of this contract.

 

ARTICLE 4 - ENFORCEMENT

This Agreement was established on the date of ........ upon completion of the order on www.sabomar.com website after the Buyer confirmed that he has read the information in the Preliminary Information Form and entered into force on the same date. A copy of the contract has been sent to the e-mail address of the Buyer.

 

ARTICLE 5 - DURATION OF THE COMMITMENTS

The prices specified in Article 6.1 are the selling price. The announced prices and promises are valid until they are updated and changed. The prices announced periodically are valid until the end of the specified period.

 

ARTICLE 6 - DURATION OF THE COMMITMENTS

6.1 The details of the Products ordered by the Buyer, the amount of cash sales including taxes and quantity information are given below.

Tarih : {TARIH}


Name of the product

Piece 

Total Product Amount 


The type and type, quantity, brand / model color and sales price of the products are as stated above.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}

{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR} 

6.2 Shipping Fee EUR / USD will be paid by the Buyer. The opportunities and opportunities provided by the Seller to the Buyer regarding the shipping fee are excluded. 

6.3 The Buyer agrees, declares and undertakes that it will also confirm the relevant interest rates and the information about the default interest from the bank in the purchases made by installments on the credit card, and that the provisions regarding interest and default interest will be applied within the scope of the credit card agreement between the bank and the Buyer in accordance with the provisions of the legislation in force. Credit card, installment card etc. like banks and financial institutions. The term / installment payment facilities provided by the issuing institutions are a loan and / or installment payment option directly provided by the said institution; Sales of the Products realized within this framework and for which the Seller has fully collected the price are not considered as installment sales for the parties to this Agreement, but are cash sales.

 

ARTICLE 7 - DELIVERY OF THE PRODUCTS

7.1 The product is delivered to the delivery address specified by the Buyer or to the person / organization at the address indicated, packed and intact, within 20 days at the latest from the date of the order.

7.2 If the product is to be delivered to another person / organization indicated by the Buyer, the Seller cannot be held responsible because the person / organization to be delivered does not accept delivery.

7.3 The Buyer is obliged to check the Product at the time of receipt and to immediately notify the Seller of any defects.

 

ARTICLE 8 - GENERAL PROVISIONS

8.1 The Buyer acknowledges that he has read the preliminary information about the basic characteristics, sales price and payment method and delivery of the products shown on the www.sabomar.com website and gives the necessary confirmation for the electronic sale.

8.2 By confirming this contract electronically, the Buyer confirms that he / she has obtained the correct and complete information regarding the address, the basic features of the ordered products, the price of the products including taxes, shipping / shipping costs, payment and delivery before the conclusion of the distance contracts.

8.3 The Seller cannot be held responsible for the failure of the ordered product to be delivered to the Buyer due to any problems that arise due to the fault of the Cargo company itself that the cargo company will encounter during the delivery of the product to the Buyer.

8.4 The seller is responsible for the delivery of the product subject to the contract in a sound, complete manner, in accordance with the qualifications specified in the order, and with warranty documents and user manuals, if any.

8.5 The Seller may supply a different product of equal quality and price by informing the Buyer and obtaining its written consent, upon the understanding that the contractual goods cannot be supplied for a justified reason before the contractual performance obligation expires.

8.6 The Seller shall immediately notify the Buyer of the situation if it becomes impossible to deliver the Products, and shall return all payments collected, including delivery costs, within 14 (fourteen) days at the latest from the date of notification.

8.7 This Agreement must be confirmed electronically for the delivery of the Products. If the product price is not paid for any reason or is canceled in the bank records, the Seller shall be deemed to have been freed from all other obligations arising from this contract, especially the delivery obligation.

8.8 Ürün bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünler'i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. 

8.9 Ürün'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 20 günlük süre zarfında teslim edilememesi durumunda, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır. 

 

MADDE 9 -  CAYMA HAKKI

9.1 Alıcı mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 

9.2 Alıcı, 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı'nın 1. Maddede belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla, elektronik posta veya Çağrı Merkezi Numarasından cayma bildiriminde bulunabilir. İşbu bildirimden itibaren Satıcı, Alıcı ile irtibata geçerek ürünün Alıcı'dan alınmasını sağlayabilir. Ancak; Satıcı Alıcı'ya bu yönde bir teklifte bulunmadığı takdirde Alıcı, satın aldığı ürünü cayma bildiriminde bulunmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde Satıcı'nın 1. Maddesinde belirtilen adresine göndermek zorundadır.

9.3 İade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı'ya gönderilen ve iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı'ya gönderilmesi gerekmektedir. 

9.4 İade edilecek Ürünler'in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. 

9.5 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli (Alıcı tarafından Satıcı'ya ödenen tüm bedeller toplamı) ve Alıcı'yı borç altına sokan belgeleri Alıcı'ya iade etmekle yükümlüdür.

9.6 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler'in kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı, cayma hakkını kullandıktan ve Satıcı'ya bu yönde bir bildirimde bulunduktan sonra satım konusu Ürünü kargo firmasına teslim etmelidir. Alıcı, Kargo bedelini ödemekle yükümlüdür.

9.7 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı'ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz. 

9.8 Satın almış olduğunuz ürünleri kullanılmamış olması koşuluyla, 14 gün içerisinde faturanızla birlikte iade edebilirsiniz.

 

MADDE 10 -  CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Aşağıda belirtilen hallerde Alıcı tarafından Cayma hakkı kullanılamaz: 
a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.  

 

MADDE 11 ŞİKAYETLER VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Alıcı, satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini Satıcı'nın 1. Maddede belirtilen Çağrı Merkezi Numarasından ve e-posta adresinden Satıcı'ya iletebilir. Satıcı, Alıcı tarafından iletilen her türlü şikayet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

 

MADDE 12 Yetkili Mahkeme

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

 

MADDE 13 Diğer Hükümler 

Alıcı bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu'nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Satıcı : PRİZMANET

Alıcı : {TESLIMATALICI} 

Tarih : {TARIH}

Çerez Kullanımı

Cookies are used on this site to provide you with a better service. To change your cookie preferences and get detailed information about cookies, PrizmaNet Medikal San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. Please review the Privacy Policy. Please note that if you change the cookie settings, some features of the site may lose their functionality.